forløb FOR VIRKSOMHEDER

Book et lederuddannelsesforløb 

LØFT DIT LEDERSKAB
OG BLIV DYGTIGERE TIL AT LEDE DINE MEDARBEJDERE

Nye studier viser, at nedlukningen under Covid-19 var en hård prøvelse for lederne. Trods hjemmearbejde og fleksible arbejdstider har lederne haft længere arbejdsdage og mange har oplevet at miste følingen med deres ansatte. Det har fået ledere til at efterspørge viden, uddannelse og konkrete ledelsesværktøjer. 

Med det udgangspunkt går Charlotte Kendall fra Kendall Bhave og Helle Andresen fra Lederne Storstrømmen sammen om at uddanne og udvikle ledere hen over 5 workshopdage fordelt på 1 år.

Uddannelsesforløbet henvender sig til virksomheder og ledere, der gerne vil booste deres mentale overskud, ønsker at dygtiggøre sig og har lyst til at bidrage med egne erfaringer for at dykke ned i lederrollen og herigennem blive bedre til at møde og motivere deres medarbejdere, der hvor de er.

 

UDDANNELSESFORLØBET HENVENDER SIG TIL … 

Ledere med medarbejdere samt ejerledere, der ikke har taget en lederuddannelse. Direktøren er ikke medtænkt, med mindre, han eller hun kommer fra en mindre virksomhed, hvor direktøren har det direkte lederskab og hvor det at lede med et menneskeligt aspekt, er en del af jobbet. 

Ledere, der ikke mødes med deres medarbejdere dagligt enten på grund af hjemmearbejdspladser eller fysisk afstand. 

Ledere, der gerne vil udvikle sig og trænes i at fokusere på de områder, der er væsentlige for at løfte og udvikle eget lederskab til et nyt niveau, hvor de kan udnytte og udvikle egne, medarbejderes og virksomheden ressourcer mere optimalt.

Ledere, der gerne vil lære, hvad der skal til for at bevare det personlige overskud, forebygge stress og stå stærkt som leder i fremtiden. 

 

I DENNE UDDANNELSESGRUPPE FÅR DINE LEDERE … 

Teori, erfaringsudveksling, vidensdeling, sparring og konkrete værktøjer til at udvikle sig og blive en stærkere leder i en foranderlig verden. 

Værktøjer til at sætte ”ny energi på batterierne” og skabe større mentalt overskud. 

En gruppe af ligesindede, hvor de kan tale fortroligt om udfordringer, erfaringsudveksle, få input både teoretiske og praktiske samt dele succeser og personlige sejre. 

Øget kendskab om menneskets biologiske og psykologiske mekanismer, som er altafgørende for at kunne skabe personligt overskud, performe autentisk og lede andre. 

Mulighed for at sætte et mål for eget lederskab og blive støtte i det undervejs.

Vidensdeling, professionel relationsopbygning og mulighed for at skabe nye samarbejder. 

Sparring, input og erfaring fra to stærke undervisere og facilitatorer med hver deres diversitet, alder samt faglige og personlige styrker.

    

PÅ 1 ÅR AFHOLDES 5 WORKSHOPS  

En virksomhed binder sig for 1 år. Herefter gør vi status og samler op på, om ledergruppen ønsker at fortsætte 1 år yderligere. Gruppen afsluttes efter 2 år, da erfaring viser, at 2 år er den optimale løbetid, hvis et berigende udviklingspotentiale skal opretholdes.  

 

HVER WORKSHOP BYGGES OP OM ET TEMA & EFTER FØLGENDE STRUKTUR…

8:30-8:55 Morgenmad og kaffe 

9:00-9:30 Landingsrunde og humørbarometer 

9:30-10:00 Tema for dagen og oplæg fra ekstern leder eller HR chef 

Tema eksempler: mennesketyper og ledelse, distanceledelse, vinderkultur, nærvær i ledelse, den sunde leder, stressforebyggelse og håndtering 

10:00-10:15 Pause 

10:15-10:30 Spørgsmål og udfordringer forud for Walk and Talk 

10:30-11:15 Walk and Talk – 2 personer i en gruppe   

11:15-12:00 Opsamling, input og facilitering med Helle og Charlotte   

12:00-13:00 Frokost og tid til at læse mails, tage telefon eller gå en tur  

13:00-13:15 Opsamling, refleksioner og udeståender 

13:15-13:45 Teori og forskning, der oppe i tiden. Indlæg fra Helle eller Charlotte

13:45-14:10 Øvelser med praktiske værktøjer  

14:15-15:00 Kaffe og højt humør 

Opsamling, ønsker, det vigtigste i dag og personlige fokuspunkter 

 

MULIGHED FOR ADD-ON

Som et ekstra tilbud er det muligt at tilkøbe individuel coaching, som kan tilbydes efter kl. 15:30 samme dag eller online efterfølgende af enten Helle Andreasen eller Charlotte Kendall. 

Med ønske om et udviklende, humørfyldt og resultatskabende lederforløb. 

Charlotte Kendall og Helle Andresen.

Vil du høre mere om uddannelsesforløbet?