GÅ-HJEM-MØDE

OM BÆREDYGTIG LEDELSE, LEDERSKAB & POTENTIALE

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling
og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

GÅ-HJEM-MØDE

Helle Andresen fra Lederne Storstrømmen og Charlotte Kendall fra Kendall Bhave inviterer til gå-hjem-møde om bæredygtig ledelse og lederskab.

Her fortæller de om deres samarbejde og nyeste tiltag som er en 1-årig udviklingsgruppe og lederforløb.

Bliv klogere på bæredygtig ledelse, kom med input og få plads til at lufte dine unikke ledelsesudfordringer og sætte dit præg på Helle og Charlottes udviklingsgruppe og lederforløb, som starter op i marts 2022.

Vi ser frem til en god, inspirerende og dialogbaseret aften. 

AFTENENS PROGRAM

Programmet for gå-hjem-mødet består af 2 korte indlæg. De to indlæg lægger på hver deres måde op til dialog, da de tager udgangspunkt emner, som er lagt fast til uddannelsesgruppens og forløbets første workshops.

Herefter inviterer Helle og Charlotte til aktiv dialog og erfaringsudveksling, hvor vi sammen sætter ord på aktuelle ledelsesvilkår, ledelsesudfordringer og ønsker til viden, uddannelse og værktøjer. 

OPLÆG FRA HELLE ANDRESEN

Nye studier fra Lederne.dk viser, at nedlukningen af virksomheder under Covid-19 viste sig at være en hårdere prøvelse for lederne end det var for medarbejderne. Trods hjemmearbejde og fleksible arbejdstider har lederne meldt om længere arbejdsdage og en oplevelse af at have mistet følingen med deres ansatte. Nye vilkår stiller nye krav til lederrollen, og det har fået virksomheder til at efterspørge distanceledelse og helt konkrete værktøjer. 

Helle Andresen tror ikke længere på, at verden bliver som før 11. marts 2020. Hvis det er tilfældet, hvilke krav og forventninger tror du så, det vil stille til dit fremtidige lederjob? Hvad tror du dine medarbejdere vil forvente? Har du de rigtige ressourcer blandt dine medarbejdere? Hvad vil fremtidens motivationsfaktorer være? Det er spørgsmål, Helle har tænkt sig at stille og belyse.

OPLÆG FRA CHARLOTTE KENDALL

Nutidens medarbejdere vil have ledere, de kan mærke. Ledere som er nærværende, autentiske og gode til at holde fokus. De vil have rollemodeller, som er åbne, ressourcestærke og tillidsvækkende. Det stiller krav til lederens personlige overskud og det personlige lederskab. Til aftenens gå-hjem-møde viser Charlotte et helt konkret værktøj kaldet indflydelsescirklen. Hun forklarer, hvorfor din biologi og psykologi nemt får dig til at sidde fast i vilkår, som du i bund og grund ikke kan ændre på. Via Indflydelsescirklen får du inspiration til at ændre fokus og får indblik, hvordan du bliver bedre til at bruge dine ressourcer et sted, hvor du har indflydelse og dermed opnår mere optimale betingelser for at øge dit overskud både til glæde og gavn for dig selv, men også og især for dine medarbejdere og for virksomheden. 

PRAKTISK INFO

Onsdag den 2. februar kl. 17:00-19:00

Mødet er online. Tilmelding på charlotte@kendallbhave.dk

ReferenceR