ÅBENT LEDERFORLØB

1 ÅRIG UDVIKLINGSGRUPPE
OG LEDERFORLØB

En bæredygtig tilgang til sundhed, trivsel og samarbejde med fokus på udvikling og udnyttelse af biologiske, psykologiske og sociale ressourcer og potentiale.

OPSTART MARTS 2022

LØFT DIT LEDERSKAB OG BLIV SKARPERE PÅ AT LEDE, MOTIVERE OG FÅ DET BEDSTE UD AF DINE MEDARBEJDERE

Book en plads i denne spændende udviklingsgruppe og bliv en del af et værdiskabende netværk for ledere på Lolland-Falster. 

Gruppen henvender dig, der gerne vil booste dit fysiske og mentale overskud, opgradere din lederværktøjskasse og har lyst til at bidrage med egne erfaringer for at dykke ned i lederrollen og herigennem blive bedre til at møde og motivere dine medarbejdere, der hvor de er.

UDDANNELSESGRUPPEN & FORLØBET HENVENDER SIG TIL ...

 • Ledere med medarbejdere samt ejerledere, der ikke har taget en lederuddannelse.
 • Direktøren er ikke medtænkt, med mindre, han eller hun kommer fra en mindre virksomhed, hvor direktøren har det direkte lederskab og hvor det at lede med et menneskeligt aspekt, er en del af jobbet.
 • Ledere, der ikke mødes med deres medarbejdere dagligt enten på grund af hjemmearbejdspladser eller fysisk afstand.
 • Ledere, der gerne vil udvikle sig og trænes i at fokusere på de områder, der er væsentlige for at løfte og udvikle eget lederskab til et nyt niveau, hvor de kan udnytte og udvikle egne, medarbejderes og virksomheden ressourcer mere optimalt.
 • Ledere, der gerne vil lære, hvad der skal til for at bevare det personlige overskud, forebygge stress og stå stærkt som leder i fremtiden.

I DENNE UDVIKLINGSGRUPPE FÅR DU ...

 • Teori, erfaringsudveksling, vidensdeling, sparring og konkrete værktøjer til at udvikle sig og blive en stærkere leder i en foranderlig verden
 • Værktøjer til at sætte ”ny energi på batterierne” og skabe større mentalt overskud
 • En gruppe af ligesindede, hvor de kan tale fortroligt om udfordringer, erfaringsudveksle, få input både teoretiske og praktiske samt dele succeser og personlige sejre
 • Øget kendskab om menneskets biologiske og psykologiske mekanismer, som er altafgørende for at kunne skabe personligt overskud, performe autentisk og lede andre
 • Mulighed for at sætte et mål for eget lederskab og blive støttet i det undervejs
 • Vidensdeling, professionel relationsopbygning og mulighed for at skabe nye samarbejder
 • Sparring, input og erfaring fra to stærke undervisere og facilitatorer med hver deres diversitet, alder samt faglige og personlige styrker

Du binder dig for 1 år i udviklingsgruppen. Herefter gør vi i fællesskab status på, om gruppen ønsker at fortsætte yderligere 1 år. Gruppen afsluttes efter 2 år, da erfaring viser, at 2 år er den optimale løbetid, hvis et berigende udviklingspotentiale skal opretholdes. 

 • WORKSHOP 1 – onsdag den 16. marts 2022 
 • WORKSHOP 2 – onsdag den 11. maj 2022 
 • WORKSHOP 3 – onsdag den 14. september 2022 
 • WORKSHOP 4 – onsdag den 9. november 2022
 • WORKSHOP 5 – onsdag den 18. januar 2023
 • 8:30-8:55 Morgenmad og kaffe
 • 9:00-9:30 Landingsrunde og humørbarometer
 • 9:30-10:00 Tema for dagen og oplæg fra underviser, ekstern leder eller HR chef
 • 10:00-10:15 Pause
 • 10:15-10:30 Spørgsmål og udfordringer forud for Walk and Talk
 • 10:30-11:15 Walk and Talk – 2 personer i en gruppe  
 • 11:15-12:00 Opsamling, input og facilitering med Helle og Charlotte   
 • 12:00-13:00 Frokost og tid til at læse mails, tage telefon eller gå en tur  
 • 13:00-13:15 Opsamling, refleksioner og udeståender
 • 13:15-13:45 Teori og forskning, der oppe i tiden. Indlæg fra Helle eller Charlotte
 • 13:45-14:10 Øvelser med praktiske værktøjer  
 • 14:15-15:00 Kaffe og højt humør samt opsamling, ønsker, det vigtigste i dag og personlige fokuspunkter

Herefter byder udviklingsgruppen ind med “hvad fylder”, underviserne samler op med et idekatalog og vi runder workshop 3 af med en fælles afstemning for at fastslå tema for workshop 4 og 5. 

WORKSHOP 1 … Det personlige energisystem. Formiddag sætter vi fokus på fysisk energi, herunder kost, fysisk aktivitet, søvn samt forebyggelse af stress. Eftermiddag arbejder vi videre med den spirituelle energi og kigger ind i egne værdier, som er vigtige for at forebygge værdikonflikter, blive skarpere på værdibaseret planlægning og prioritering og styrke egen integritet.

WORKSHOP 2 … Formiddag sætter vi fokus på medarbejderdiversitet, Persontypeprofiler herunder værktøjerne DiSC og Garuda. Eftermiddag dykker vi ned i  persontypeprofilerne, arbejder med styrker, udfordringer, kommunikation og motivation.

WORKSHOP 3 … Formiddag sætter vi fokus på kommunikation, meningsskabelse og kropssprog – både det bevidste og ubevidste. Eftermiddag dykker vi ned i, hvordan du forbereder din dag, dine møder og arbejder konkret med værdibaseret planlægning og prioritering. 

Herefter byder udviklingsgruppen ind med “hvad fylder”, underviserne samler op med et idekatalog og vi runder workshop 3 af med en fælles afstemning for at fastslå tema for workshop 4 og 5. 

WORKSHOP 1 … Det personlige energisystem. Formiddag sætter vi fokus på fysisk energi, herunder kost, fysisk aktivitet, søvn samt forebyggelse af stress. Eftermiddag arbejder vi videre med den spirituelle energi og kigger ind i egne værdier, som er vigtige for at forebygge værdikonflikter, blive skarpere på værdibaseret planlægning og prioritering og styrke egen integritet.

WORKSHOP 2 … Formiddag sætter vi fokus på medarbejderdiversitet, Persontypeprofiler herunder værktøjerne DiSC og Garuda. Eftermiddag dykker vi ned i  persontypeprofilerne, arbejder med styrker, udfordringer, kommunikation og motivation.

WORKSHOP 3 … Formiddag sætter vi fokus på kommunikation, meningsskabelse og kropssprog – både det bevidste og ubevidste. Eftermiddag dykker vi ned i, hvordan du forbereder din dag, dine møder og arbejder konkret med værdibaseret planlægning og prioritering. 

Vores mangeårige erfaring med ledercoaching og udvikling har lært os, at det er en bestemt kombination af mål, viden, konkrete værktøjer og fastholdelse, som giver målbare ændringer i adfærd, herunder ændringer i motivation, opgaveløsning, samarbejde, og sygefravær. Ændringer som i det store billede afspejler sig positivt på bundlinjen og er med til at fastholde vigtige medarbejdere i virksomheden. 

På workshop 1 lægger vi af samme grund ud med, at hver leder sætter et personligt mål med sin deltagelse på forløbet. Et personligt mål kan tage udgangspunkt i en tidligere medarbejdermåling, trivselsmåling, kundetilfredshedsmåling eller lign., hvorfra lederen gerne vil rykke 1-2 trin opad. Alle bliver coachet og udfordret på, hvilke parametre og handlinger de vil committe sig til samt hvad det helt konkret indebærer i dagligdagen, så målet både bliver hands-on og praksisnært. Både mål, commitment, eventuelle forhindringer samt brugen af værktøjer samler vi løbende op på i hver eneste workshop, så vi hele tiden justerer, udvikler og fastholder fokus. 

 • Morgenkaffe, the, croissant, frugt, grønt og vand
 • En sund, mættende og vitaliserende frokostsalat
 • Eftermiddagskaffe og en sund eftermiddagssnack

Fælleshuset, Thalia Marielyst
Tranevej 41, 4873 Væggerløse 

Minimum 10 og maksimum 16 deltagere. Der optages maksimalt 1 leder fra hver virksomhed eller organisation/afdeling for at skabe diversitet og det stærkeste inspirationsgrundlag, fællesskab og netværk. Ved eventuelle udmeldelser før gruppens ophør optages ikke nye medlemmer, da dette forløb er en udviklingsgruppe.

Ønsker en virksomhed at sende en hel gruppe ledere på tilsvarende uddannelsesforløb, kan dette aftales og tilbydes særskilt til den enkelte virksomhed. 

Det er virksomhedens ansvar at tildele lederen tid til refleksion og træning af den viden, øvelser og værktøjer, som der tildeles undervejs i forløbet. For at skabe størst mulig udvikling, ændring af adfærd og værdi anbefaler vi, at lederen udover de 5 undervisningsdage tildeles tid til refleksion og træning, som svarer til ca. 1 dag fordelt på en måned mellem hver workshop.  

Hvad vi taler om, er fortroligt og behandles med diskretion. Vi fører journal til eget brug, overholder GDPR og relativer om tavshedspligt.

Pris for en deltager i udviklingsgruppen og på lederforløbet er 14.995 kr. incl. beværtning og moms pr. år. Betales forud.

Som et ekstra tilbud er det muligt at tilkøbe personlig coaching, som kan tilbydes efter kl. 15:30 samme dag eller online efterfølgende enten af Helle Andresen eller Charlotte Kendall.

UNDERVISERE, FACILITORER & FORLØBLEDERE ...

Helle Andresen, 33 års ledererfaring, formand for Lederne Storstrømmen og konsulent hos Hartmanns, hvor Helle arbejder med ledercoaching, newplacement og krisehåndtering. I 16 af de 33 år som leder, har Helle drevet distanceledelse. Herudover er Helle aktiv i flere bestyrelser.

Charlotte Kendall, cand.pæd.psyk og stresscoach. I mere end 10 år har Charlotte coachet mennesker i det private, offentlige og i erhvervslivet. Charlotte er fagligt bredt funderet og har solid erfaring med det personlige lederskab, udvikling og optimal udnyttelse af egne ressourcer samt forebyggelse af stress.

ReferenceR